ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 to pierwszy ze standardów określający wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wdrożenie może być kierowane do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, jak również do organów administracji publicznej. System ten formułuje podstawowe wytyczne zgodnie z którymi system zarządzania powinien być w organizacji sterowany.

Wybrane korzyści płynące z wdrożenia ISO 9001:2015:

 • Uporządkowanie procesów,

 • Poprawa jakości wyrobów/usług,

 • Wzrost efektywności i produktywności,

 • Poprawa komunikacji,

 • Podniesienie kompetencji pracowników,

 • Zapewnienie trwałości niezależnie od zmian personalnych,

 • Ułatwia skuteczne sterowanie zmianami,

 • Usprawnienie przepływu informacji,

 • Ścisłe zdefiniowanie kompetencji i odpowiedzialności,

 • Usprawnienie funkcjonowania firmy,

 • Usystematyzowanie obiegu dokumentacji w organizacji,

 • Wzrost zaufania klientów,

 • Poprawa konkurencyjności firmy,

 • Poprawa współpracy z dostawcami,

 • Poprawa pozycji firmy z punktu widzenia kontrahentów.

W ramach wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 : 2015 oferujemy Państwu:

 • Ocenę wstępną przedsiębiorstwa,

 • Wizyty konsultanta związane z przygotowaniem dokumentacji,

 • Szkolenie grupy pracowników z zakresu wymagań systemu ISO 9001 ,

 • Szkolenie grupy audytorów wewnętrznych ISO 9001,

 • Wizyty konsultanta związane z nadzorem nad procesem wdrażania systemu,

 • Nadzór nad audytami wewnętrznymi w okresie wdrożenia,

 • Nadzór nad działaniami korygującymi, zapobiegawczymi i doskonalącymi w okresie wdrożenia,

 • Przygotowanie danych wejściowych i nadzór nad przebiegiem pierwszego przeglądu zarządzania,

 • Audyt końcowy potwierdzający gotowość do certyfikacji,

 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla jednostki certyfikującej.