ISO 45001

Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001

ISO 45001 to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, mająca na celu zmniejszać i ograniczać ryzyko pracowników, klientów i osób postronnych współpracujących z organizacją.

Jeżeli twoja organizacja boryka się z wypadkami przy pracy, zdarzeniami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pracowników ZDECYDUJ SIĘ w sposób systemowy podejść do zagadnienia bezpieczeństwa. Nie tylko BHP’owiec na etacie, ale przede wszystkim działania zapobiegawcze i profilaktyczne w tym temacie pomogą sprawnie i bezpiecznie zarządzać ludźmi w warunkach produkcji czy też usług.

System OHSAS promuje bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę, w której ramach organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i zmniejszać prawdopodobieństwo wypadków, co sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności.

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 45001: