ISO 16949:2016

Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg ISO 16949:2016

ISO 16949:2016 jest standardem poszerzającym wymagania normy ISO 9001:2016 o specyficzne wymagania skierowane dla przemysłu motoryzacyjnego.

ISO 16949:2016 wyszczególnia wymagania systemu zarządzania jakością dla projektowania, produkcji i jeżeli dotyczy, montażu i serwisu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego. Ma zastosowanie dla każdej lokalizacji dostawców produkujących i świadczących usługi dla motoryzacji. Swoim zakresem oddziaływania obejmuje także kolejne łańcuchy dostaw poddostawców części, materiałów i usług

ISO 16949:2016 został opracowany przez IATF (International Automotive Task Force), w skład którego wchodzą reprezentanci producentów samochodów: BMW, Daimler-Chrysler, Fiat, Ford, GM, PSA-Peugeot-Citroën, Renault SA, Volkswagen, oraz stowarzyszeń samochodowych: AIAG (USA), ANFIA (Włochy), FIEV (Francja), SMMT (UK), VDA-QMC (Niemcy).

ISO 16949:2016 łączy wymagania systemów zarządzania z międzynarodowymi wymaganiami motoryzacyjnymi norm:

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 16949:2016:

W ramach wdrażania systemu ISO 16949:2016 oferujemy Państwu:

Podczas procesu wdrożenia prowadzone są szkolenia podstawowe związane z wymaganiami normy ISO 16949:2016 i z prowadzeniem audytów wewnętrznych oraz szkolenia specjalistyczne, takie jak: APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, 8D czy 5W, stosownie do potrzeb i na życzenie klienta.