ISO 14001:2015

Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 standard będący integralną częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem, którego podstawą jest określenie wpływu organizacji na środowisko wraz ze zminimalizowaniem tegoż oddziaływania.

ISO 14001 to również standard, który pomoże twojej organizacji zweryfikować obowiązujące ją przepisy prawne oraz utrzymywać je pod stałym nadzorem.

Posiadanie certyfikatu środowiskowego ISO 14001:2015 będzie również jasnym sygnałem dla klientów o nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, które działa zgodnie z obowiązującym prawem środowiskowym i podejmuje działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W ramach wdrażania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oferujemy Państwu: