HACCP / ISO 22000:2005

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2005

HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to standard, który umożliwia racjonalne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywność oraz systematyczną ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, określa również metody ich eliminacji podczas produkcji żywności.

Stosowanie systemu HACCP jest obowiązkowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jeżeli Twoja organizacja uruchamia po raz pierwszy produkcję żywności lub uruchamia nową linię produkcyjną zobligowana jest do wdrożenia systemu zapewniającego bezpieczeństwo żywności.

Zadaniem HACCP jest identyfikacja oraz oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkowania, składowania oraz dystrybucji żywności. Jako zagrożenie określamy wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi.

HACCP ma na celu również wyznaczenie sposobów zapobiegania, minimalizacji występowania zagrożeń oraz ustalenie metod naprawczych w razie ich wystąpienia.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu HACCP: